RIADENIE SPOTREBY VYROBENEJ ELEKTRINY


Elios4you          Elios4you ohrev TÚV          Elios4you PRO


K hlavným dôvodom prečo inštalovať fotovoltiku a vyrábať vlastnú elektrinu patrí úspora - zníženie platieb za energie. Cieľom inštalácie je teda v maximálnej miere spotrebovať vlastnú, vyrobenú elektrinu a znížiť tak jej odber zo siete.

Pri bežných fotovoltických inštaláciách, v rodinných domoch, však vzniká problém s priamou spotrebou vyrobenej elektriny. Výroba a spotreba sa nestretáva, vzniká nesúlad.

Výsledkom je malá miera vlastnej spotreby a nespotrebovaná elektrina zadarmo preteká do distribučnej siete …


 • Nesúlad výroby a spotreby elektriny v domácnosti

 graf, bez riadenia

 

Hlavná spotreba je v ranných a večerných hodinách, doobeda, na obed či skoro popoludní je spotreba elektriny malá. Výroba elektriny dosahuje maximum v obedňajších hodinách.(južná orientácia)


 • Výroba a vlastná spotreba elektriny s využitím riadenia

 graf, s reguláciou

 

Presun spotreby elektriny do obdobia jej výroby fotovoltikou( ohrev vody v bojleri).


Vlastná spotreba

Pri bežnej inštalácii, bez riadenia, spotrebu elektriny z fotovoltiky tvoria hlavne zariadenia v pohotovostnom režime, trvalo zapojené elektrospotrebiče (chladnička, mraznička, rekuperácia, ...) a iná náhodná, často nepravidelná spotreba.

Pri bežnej inštalácii bez riadenia, vlastná spotreba zvyčajne nepresiahne 30% vyrobenej elektriny.

Na jej zvýšenie je nevyhnutné výrobu a spotrebu riadiť.

V praxi to znamená:

 • vyvolať spotrebu
 • spotrebu presunúť – elektrinu uskladniť

Vyvolaná spotreba

Spínanie spotrebičov prostredníctvom inteligentných zásuviek v v čase prebytkov elektriny napr. práčky, umývačky riadu, klimatizácie.


Presunutá spotreba

Uskladnenie prebytočnej elektriny do tepla – ohrev vody v bojleri. Ohrev teplej vody tvorí cca 20% spotreby energie v domácnosti, významná spotreba pre fotovoltiku.

Riadenie spotreby vyrobenej elektriny reálne,

 • znižuje náklady na ohrev TUV
 • znižuje náklady na spotrebu elektrospotrebičov
 • znižuje náklady na kúrenie, spojenie napr. s tepelným čerpadlom alebo infrapanelmi

Vyvolaním a presunutím spotreby zvýšime mieru využitia na 80% - 85% celkovej vyrobenej elektriny.

Optimálnym riešením ( nie však z pohľadu úspor) je nespotrebovanú elektrinu akumulovať do batérie. Viac tu.

 


Nemá žiadny zmysel inštalovať fotovoltiku bez systému riadenia spotreby.


Existujúce systémy je potrebné doplniť riadením spotreby tak aby sa zvýšila miera vlastnej spotreby a fotovoltika reálne znižovala platby za energie.


 

Systém ELIOS4YOU

 

Riešenia pre zvýšenie vlastnej spotreby elektriny z fotovoltických systémov

Elios4you

Elios4you - energetický manažér fotovoltického zariadenia na zvýšenie vlastnej spotreby elektriny.

Elios4you je osadený v el. rozvádzači kde prostredníctvom prúdových cievok meria vyrobenú elektrinu z fotovoltiky a odber/dodávku zo siete. Na základe týchto meraní riadi tok vyrobenej elektriny - aktivuje jednotlivé spotrebiče a zvyšuje mieru využitia vyrobenej elektriny.

Všetky údaje sa prenášajú lokálne na tablet /smartfón a cez domácu WiFi sieť na cloudové úložisko. Konfigurácia systému, nastavenie podmienok a priorít pre jednotlivé komponenty sa vykonáva prostredníctvom voľne dostupnej aplikácie Elios4you app. pre Android a iOS

 • plne využíva potenciál fotovoltiky

 • reálne znižuje účet za elektrinu

 • maximalizuje návratnosť

Elios4you vlastná spotreba


 

Vlastnosti Elios4you

 • zvyšuje spotrebu elektriny vyrobenej z fotovoltického systému
 • pre rodinný dom, komerčnú prevádzku alebo výrobný podnik
 • monitoruje výrobu a vlastnú spotreby elektriny bez ohľadu na typ striedača napätia
 • vhodný pre novú aj existujúcu inštalácu
 • meranie tokov energie pomocou prúdových transformátorov, nevyžaduje technické zásahy v objekte
 • 1-fázové a 3-fázové systémy až do 100kW
 • centrum tvorí riadiaca jednotka s reléovým výstupom (10A/230V), ovládanie výstupu 0-10V
 • bezdrôtové komponenty (technológia ZigBee) 4-noks na zvýšenie spotreby vyrobenej energie
 • integrované WiFi pre pripojenie do internetovej siete
 • bezplatná aplikácia Elios4you app. prehľadne, graficky zobrazuje merané hodnoty v reálnom čase a a umožňuje konfiguráciu komponentov prostredníctvom tabletu a smartfónu

 

 Elios4you zapojenie

 

 

ELIOS4YOU Power Reducer

Odvádza nadbytočnú energiu z fotovoltického zariadenia do odporovej záťaže. Je vhodný pre akúkoľvek fotovoltickú inštaláciu, zvyšuje mieru vlastnej a potreby a šetrí náklady na energiu.

Možnosti použitia:

 • ohrev úžitkovej vody v bojlery
 • ohrev vody v akumulačnej nádrži
 • tepelné čerpadlo – zapojený na výhrevné teleso nádrži
 • sálavé panely

Power Reducer môže byť zapojený v systéme Elios4you s využitím aplikácie Elios4you app. alebo samostatne s vlastným meraním prebytkov.


Elios4you ohrev TUVOhrev vody s využitím Elios4you

 • káblová alebo bezdrôtová inštalácia,
 • konfigurácia parametrov ohrevu cez aplikáciu Elios4you
 • programovateľná a manuálna funkcia Boost pre vynútený ohrev zo siete
 • pre výhrevné telesá do 3 kW

ohrev TUVSamostatný ohrev vody

 • z prebytočnej FV energie
 • manuálna funkcia Boost pre vynútený ohrev zo siete
 • pre výhrevné telesá do 3 kW

 

ELIOS4YOU PRO

Verzia pre 3-fázové fotovoltické systémy s výkonom až do 100kWp.

Elios4you PRO

Vo výrobných, či obchodných objektoch problém s priamou spotrebou spravidla nevzniká. Vyrobená je elektrina priamo spotrebovaná, výroba elektriny je v súlade so spotrebou.

Inštaláciou riadenia spotreby Elios4you získate efektívne riadenie pripojených spotrebičov v závislosti od množstva prebytočnej elektriny a vzdialené monitorovanie využitia fotovoltického systému - skutočnú spotrebu vyrobenej elektriny.


riadenie spotreby mobily