VETERNÁ ENERGIA

HIPAR Sp. z o.o. bola založená v roku 2004. Sídlo spoločnosti sa nachádza v meste Wola Rafałowska. Hlavným predmetom spoločnosti je obrábanie oc eľových a liatinových prvkov. Od roku 2006 spoločnosť vyrába komponenty pre motory Volkswagen, Porsche, Audi, BMW, Mercedes

V roku 2015 Hipar Sp. z o.o., v spolupráci s Technickou univerzitou v Rzeszowe začala spoločnosť vyrábať veterné turbíny pod obchodnou značkou ECOROTE. Jedná sa o inovatívne turbíny Darrieus H so svislou osou otáčania (VAWT ) pre sieťové a ostrovné veterné systémy.

logo vietor

Prednosti veternej turbíny:vt

 • pracujte nezávisle od smeru vetra
 • systém vydrží vysoké rýchlosti vetra až do 90 km / h
 • hliníková konštrukcia čepelí a ramien, os turbíny z ocele - vysoká kvalita použitých materiálov
 • tichá prevádzka systému a nízka štartovacia rýchlosť od cca 1m/s
 • použitie guľkových ložísk s životnosťou cca 20 rokov
 • generátor bez jadier ako integrálna časť rotora
 • nevyžadujú servisné prehliadky,
 • schopnosť pracovať pri teplotách od -40 ° C do + 70 ° C,
 • nemajú škodlivý účinok na životné prostredie
 • ochrana proti korózii - eloxovanie, galvanizácia a mokré práškové lakovanie
 • vysoká účinnosť využitia veternej energie Cp = 0,425
 • estetický vzhľad
 • konštrukcia H-rotora s pevnými čepeľami a bezolovnatým generátorom testovaná v laboratóriu Technickej univerzity v Rzeszowe

 

Typické zapojenie veternej elektrárne:

schema ongrid

Sieťové, On-grid zapojenie veternej elektrárne tvorí veterná turbína a striedač napätia AC 230 V. Vyrobená elektrina je priamo spotrebovaná v domácnosti. Kombinácia veternej turbíny a fotovoltiky zvyšuje celoročnú výrobu elektriny. Fotovoltika vhodne, predovšetkým v letných mesiacoch keď je výroba elekriny z vetra nižšia, vytvára rovnomernú celoročnú produkciu elektriny. Pre zvýšenie miery vlastnej spotreby elektriny je takýto hybridný systém vhodné doplniť o reguláciu prebytkov vyrobenej elektriny alebo o batériu pre jej uloženie.

Využitie pre rodinný dom, hotely, penzióny, poľnohospodárske a priemyselné objekty.


 

schema offgrid

Ideálne riešenie pre objekty, ktoré nie sú napojené na elektrickú sieť. Sú to zväčša rekreačné chaty a chalupy, prípadne rodinný dom ktorého obyvatelia si zvolili cestu nezávislosti a sebestačnosti. V takomto prípade je nevyhnutné systém rozšíriť o fotovoltaické panely a napr. dieselový generátor. Batéria je v tomto prípade nevyhnutná na uloženie vyrobenej elektriny.

Využitie pre chatu, chalupu s celoročným využívaním, rodinný dom.


Čo by ste mali vedieť pri rozhodovaní o inštalácii veternej turbíny?

 • veterná turbína dosahuje najvyšší energetický výnos v otvorených oblastiach bez budov a porastov stromov
 • prevádzka veternej turbíny je silne ovplyvnená terénom, tj údolím a nadmorskou výškou
 • čím vyššie je veterná turbína nainštalovaná, tým vyšší je jej výkon - pod hrebeňom strechy budovy nie sú umiestnené žiadne turbíny
 • pred každou inštaláciou je potrebné vykonať počiatočnú analýzu veternosti
 • inštalácia turbíny nie je zložitá, vyžaduje si však ochotu, pretože zahŕňa prenájom poskytovateľov služieb, ako je žeriav, plošina, osadenie stožiara ...

Ponuka veterných turbín ECOROTE:

Turbína   ECOROTE 300 ECOROTE 1500 ECOROTE 2800 ECOROTE 9 800
Výkon   300 W 1 500 W 2 800 W 9 800 W
Priemer   1,0 2,2 2,2 4,0
Výška   1,2 1,5 3 5,5
Štartová rýchlosť   3 m/s 1,5m/s 1,25m/s 1,2m/s
Prevádz. rýchlosť   10m/s 12m/s
Celková hmotnosť   48 kg 155 kg 175 kg 550 kg
Zapojenie   on-grid / off - grid
Výstup generátora   24/48/96V DC alebo 230V AC
Výstup striedača   AC 230V
Úroveň hlukuPN-EN 61400-11   < 46 dB at 8 m/s vzdialenosť 60 m
Prevádz. teplota   -40°C to +70°C
Výška stožiara   2 m to 25 m
Certifikáty   CE,IEC 61400-2, 61400-11


Referencie veterná energia: