PRIEBEH ZÁKAZKY

Realizácia fotovoltického zariadenia si vyžaduje osobitný prístup ku každej inštalácii. Základom je správny návrh systému s maximálnym využitím vyrobenej elektriny, výber vhodných komponentov a profesionálna montáž. Tieto činnosti zásadne ovplyvňujú ekonomiku a zmysel celej inštalácie.

 

Spoločnosť SOLARDOM Vám ponúka individuálne, na mieru šité riešenie inštalácie. Opierame sa o skúsenosti s realizáciou všetkých typov fotovoltických zariadení, spoľahlivé komponenty a zodpovednú montáž.

 

Ako začať?

Postup výstavby fotovoltického zariadenie prebieha v troch krokoch: