VETERNÁ ENERGIA OLD

Veterná energia ako jedna z foriem slnečnej energie predstavuje nevyčerpateľný, čistý a dostupný zdroj energie pre potreby ľudí. Svoje využitie nájde ako hlavný zdroj v oblastiach bez el. energie tak ako alternatívny zdroj pre zníženie závislosti na dodávateľovi elektriny v domácnostiach, v poľnohospodárstve a výrobných podnikoch.

Veterná turbína je elektrický generátor, ktorý premieňa veternú energiu na elektrickú. Doplnením o stožiar, riadiacu a regulačnú jednotku prípadne striedač napätia vzniká veterná elektráreň.

Spoločnosť Juraj Chupáč – SOLARDOM je obchodným zástupcom výrobcu veterných elektrární spoločnosti AERPLAST s.r.o. pre Slovensko.

AERPLAST s.r.o. je česká spoločnosť s viac ako dvadsaťročnou skúsenosťou s vývojom a výrobou malých veterných elektrární.

Inštalácie spoločnosti nájdete na českej vedeckej stanici v Antarktíde a Kyrgistáne, veterné turbíny spoločnosť dodáva na vyspelé trhy do Nemecka, Švajčiarska, Rakúska a ďalších krajín.

Podľa rozdelenia sú malé veterné turbíny stroje s priemerom rotoru cca 16m2 čo predstavuje výkon okolo 60kW. Pre naše potreby a v zmysle pripravovanej legislatívy a podpory uvažujeme o turbínach s výkonom do 10kW, teda s priemerom rotora do 10 m. Hovoríme o mikroturbínach.

Konštrukčne sa jedná o horizontálne /HAWT/ turbíny s vodorovnou osou rotácie, použitý je synchrónny, trojfázový generátor. Podľa výkonu turbíny je výstupné napätie 12, 24, 48, 230V alebo 400V.

Premena veternej energie na elektrickú je bez použitia prevodov, s maximálnou účinnosťou.

 

Ponúkame poradenskú a technickú pomoc pri realizácii projektu VE. Vyhodnotenia miesta inštalácie a návrh veternej elektrárne s ohľadom na spôsob využitia vyrobenej elektriny. Inštaláciu realizujeme kompletne na kľúč, vrátane dodávky stožiara, el. komponentov a montáže.


 

TYPY STOŽIAROV

Typy stožiarov pre veterné turbíny

 

VETERNÉ TURBÍNY


AP 400

Menovitý výkon: 400 W
Využitie: akumulácia do batérie

MEN. RÝCHLOSŤ VETRA: 10 m/s
ROZBEHOVÁ RÝCHLOSŤ: 3 m/s
MAX. RÝCHLOSŤ VETRA: 40 m/s
PRIEMER ROTORA: 1,50 m
PLOCHA ROTORA: 1,76 m2
MAX. OTÁČKY: 800 n/min
VÝSTUPNÉ NAPATIE: 12, 24V
HMOTNOSŤ: 11 kg

turb1


AP 700

Menovitý výkon: 700 W
Využitie: akumulácia do batérie

MEN. RÝCHLOSŤ VETRA: 10 m/s
ROZBEHOVÁ RÝCHLOSŤ: 3 m/s
MAX. RÝCHLOSŤ VETRA: 40 m/s
PRIEMER ROTORA: 2,50 m
PLOCHA ROTORA: 4,91 m2
MAX. OTÁČKY: 500 n/min
VÝSTUPNÉ NAPATIE: 24, 48V
HMOTNOSŤ: 11 kg

 

AP 1200

Menovitý výkon: 1200 W
Využitie: akumulácia do batérie

MEN. RÝCHLOSŤ VETRA: 10m/s
ROZBEHOVÁ RÝCHLOSŤ: 3 m/s
MAX. RÝCHLOSŤ VETRA: 50 m/s
PRIEMER ROTORA: 3,30 m
PLOCHA ROTORA: 8,00 m2
MAX. OTÁČKY: 400 n/min
VÝSTUPNÉ NAPATIE: 48, 230V
HMOTNOSŤ: 40 kg

turb1


AP 2500

Menovitý výkon: 2000 W
Využitie: ohrev vody

MEN. RÝCHLOSŤ VETRA: 10 m/s
ROZBEHOVÁ RÝCHLOSŤ: 3 m/s
MAX. RÝCHLOSŤ VETRA: 50 m/s
PRIEMER ROTORA: 3,30 m
PLOCHA ROTORA: 8,55 m2
MAX. OTÁČKY: 400 n/min
VÝSTUPNÉ NAPATIE: 48, 230V
HMOTNOSŤ: 49 kg

 

AP 3000

Menovitý výkon: 3000 W
Využitie: ohrev vody a podpora kúrenia

MEN. RÝCHLOSŤ VETRA: 10 m/s
ROZBEHOVÁ RÝCHLOSŤ: 3 m/s
MAX. RÝCHLOSŤ VETRA: 50 m/s
PRIEMER ROTORA: 4,00 m
PLOCHA ROTORA: 12,57 m2
MAX. OTÁČKY: 360 n/min
VÝSTUPNÉ NAPATIE: 48, 230V
HMOTNOSŤ: 49 kg

turb1


AP 7000

Menovitý výkon: 5000 W
Využitie: ohrev vody a podpora kúrenia

MEN. RÝCHLOSŤ VETRA: 12 m/s
ROZBEHOVÁ RÝCHLOSŤ: 3 m/s
MAX. RÝCHLOSŤ VETRA: 50 m/s
PRIEMER ROTORA: 6,50 m
PLOCHA ROTORA: 33,18 m2
MAX. OTÁČKY: 200 n/min
VÝSTUPNÉ NAPATIE: 230 V
HMOTNOSŤ: 24 0 kg

 

 

Elektrinu vyrobenú veternou elektrárňou /VE/ môžeme využiť viacerými spôsobmi:

 

Akumulácia do batérie

Najčastejšie využívaný spôsob. Elektriny sa cez regulátor nabíjania ukladaná do batérie z ktorej sú napájané spotrebiče DC 12/24/48V, prípadne cez striedač napätia štandardné sieťové spotrebiče AC 230V. Inštalácia v kombinácii s fotovoltikou /elektrocentrála – záložný zdroj/ zabezpečí plnohodnotný zdroj elektriny počas celého roka aj na miestach bez elektrickej prípojky. Veterná elektráreň v takomto systéme výborne dopĺňa s fotovoltikou. V zimnom období prevláda výroba z veternej energie, v lete slnečnej.

Zaujímavým a užitočným riešením je inštalácia VE ako ďalší zdroj energie pre HFVZ.

 

Ohrev vody

Takto akumulovaná energia sa využije na ohrev TUV alebo kúrenárskej vody v akumulačnej nádrži. Postupné pripájanie výhrevných telies v nádrži je riadené automatickou reguláciou podľa sily vetra. Po nahriatí vody na požadovanú teplotu sa VE odpojí. Na ohrev vody s podporu kúrenia je doporučený výkon VE min. 2,5 kW, na kúrenie výkon 7kW v spojení akumulačnou nádržou s objemom 800 a viac litrov.

Veterná elektráreň v tomto zapojení sa výborne dopĺňa so solárnymi panelmi alebo tepelným čerpadlom zapojeným do spoločnej AKU nádrže. Takéto spojenie výrazne zvyšuje účinnosť systému a do budúcnosti minimalizuje vplyv zvyšovania ceny energie.

Ide o veľmi efektívne riešenie, odpadá investícia do striedačov a batérie, ohrev riadi automatická regulácia podľa sily vetra.

 

Pripojenie k sieti

Sieťová inštalácie veternej elektrárne je ďalšou z možností realizácie VE. Takto zapojená VE je pripojená cez striedač napätia AC 230V do elektroinštalácie RD a spojená s distribučnou sieťou. Cieľom je rovnako ako pri fotovoltickej inštalácii maximálna miera spotreby vyrobenej elektriny.

Vynikajúce riešenie opäť v kombinácii s fotovoltikou FVZ. Výroba elektriny v zimných mesiacoch z VE zvyšuje produkciu elektriny z alternatívnych zdrojov a nezávislosť na distribúcii.


 Je potrebné si uvedomiť, že na rozdiel od fotovoltiky, inštalácia VE nie je vhodná do všetkých oblastí. Je potrebné zvážiť predovšetkým veterné podmienky, miesto inštalácie, jeho okolie a definovať účel využitia. Je rozdiel inštalovať VE ako doplnkový zdroj k fotovoltike HFVZ, samostatný sieťový zdroj pre RD či ako zdroj energie v mieste bez el. prípojky. Na každú z týchto inštaláciu sú kladené rozdielne nároky na výkon, technické riešenie a finančnú náročnosť.

 

Veterná elektráreň, výhody inštalácie

  • v kombinácii s fotovoltikou energetická sebestačnosť v oblastiach bez pripojenia na sieť
  • vysoký výkon počas zimných mesiacov
  • spôsob zapojenia ponúka široké možnosti využitia
  • čistá energiu, ktorá nezaťažuje životné prostredie
  • spoľahlivosť a vysokú životnosť
 

Veterné turbíny rovnako ako fotovoltika s výkonom do 10kW sú súčasťou podpory inštalácie malých zariadení na výrobu elektriny a tepla z obnoviteľných zdrojov v rámci projektu SIEA – Zelená domácnostiam.


 

Rodinné a bytové domy sa budú môcť uchádzať o podporu formou príspevku na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov (OZE) vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s príznačným názvom „Zelená domácnostiam". Viac info nájdete na: http://www.siea.sk/zelena-domacnostiam/

Referencie: